SIRKELS: aprenentatge horitzontal entre docents

Habilitar un espai on establir vincles entre el professorat, contribuint a la cohesió del claustre. Generar un espai de confiança on compartir aprenentatges entre iguals i millorar la qualitat en la pràctica docent.

Selecciona tu recompensa